Kodeks

Kodeks – jedna z form książki. Jest to zbiór kart złączonych (szytych, klejonych) na jednym z brzegów nazywanym grzbietem książki.

Karty kodeksu są z papirusu, pergaminu, albo papieru. Forma ta, stosowana od końca I wieku n.e., jest obecnie najpopularniejszą formą książki.

Prototypem kodeksu były rzymskie tabliczki drewniane do pisania, łączone po dwie lub więcej.

Kodeksy średniowieczne były to księgi zawierające teksty zarówno religijne jak i świeckie.

Codex Aureus

Pierwsza strona Kodeksu Argenteus (Srebrna Biblia)
Źródło: Wikipedia

Źródło: Wikipedia