Inkunabuł

Inkunabuł (z języka łacińskiego), najwcześniejsze druki, powstałe przed 1501, których wygląd zewnętrzny (krój czcionek, układ kolumn, stosowanie kustoszy, kolofonu itd.) naśladował książki rękopiśmienne. Były to zamierzone działania, mające podwyższyć cenę książki drukowanej przez podobieństwo do drogiej, rękopiśmiennej, jak też zadowolić gusta miłośników sztuki pięknego pisania. Elementy graficzne wykonywali ręcznie iluminatorzy, ale niedługo potem przejęli te funkcje drukarze (drzeworyt).

Najbogatsze zbiory inkunabułów znajdują się w Bibliotece Narodowej w Paryżu i w British Museum w Londynie. Istnieją spisy inkunabułów w poszczególnych bibliotekach i krajach. W Polsce centralny katalog inkunabułów prowadzi Biblioteka Narodowa.

Najstarszy polski druk - kalendarz Kaspera Straube na rok 1474
Źródło: Wikipedia

Źródło: