Inicjał

Inicjał - litera rozpoczynająca rozdział lub wydzielone części tekstu, która z całości wyróżnia się wielkością, kształtem, kolorem lub ozdobami.

W średniowieczu inicjał zdobił stronę rękopiśmiennej książki. Wykonywaniem inicjałów, zdobieniem ręcznym, jak też przepisywaniem ksiąg zajmowali się zakonnicy.

Inicjały dzielą się na inicjały figuralne (wypełnienie litery postaciami ludzkimi lub nawet całymi scenami) oraz inicjały ornamentalne (ozdoby geometryczne albo motywy roślinne i zwierzęce).


Inicjał rozpoczynający pierwszy rozdział książki Łozińskiego 
Życie polskie w dawnych wiekach

Inicjał z rękopisu pochodzącego z Citeaux, 1109/11 rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iluminatorstwo

Źródła: