Iluminacja

Iluminacja – średniowieczne zdobnictwo książkowe, początkowo w postaci ozdobnych linii i inicjałów, aż do coraz bardziej skomplikowanych wzorów. Iluminacja przyjmowała formę dekoracyjnych rysunków wykonywanych technikami malarskimi lub też wykorzystywała malowane miniatury, umieszczane na kartach manuskryptów, a później także pierwszych druków.


Iluminacje dotyczyły głównie dwóch obszarów na karcie: rozbudowanych kompozycji inicjałowych, oraz wypełnienia marginesów. Tworzono jednak również bogate, rozbudowane kompozycje tekstowo-graficzne, na których tekst i obraz funkcjonowały wspólnie - zajmując całość karty, czego przykładem może być słynny ewangeliarz z Kells.


W znaczeniu węższym za iluminacje uważa się jedynie dekoracje, gdyż będąc ozdobami rzadko nawiązywały do treści dzieła. Składały się wyłącznie, lub głównie ze stylizowanych motywów roślinnych.

W znaczeniu szerszym do iluminacji zalicza się każde średniowieczne malarstwo książkowe.

Źródło: Wikipedia