Bibliofil

Bibliofil - miłośnik, znawca i zbieracz książek.

Bibliofil (gr. biblíon: książka; philos: przyjaciel, miłujący) – miłośnik, znawca i zbieracz rzadkich i cennych książek.

Bibliofil książkę traktuje jako dzieło sztuki. Zwraca uwagę na piękno wydania – jej układ, ilustracje, oprawę, szlachetność użytych materiałów.


Ceni unikalność posiadanego egzemplarza, dociera do jego historii, okoliczności wydania.

Egzemplarze ze swojej kolekcji opatruje zwykle znakiem własności – exlibrisem.

O bibliofilu mówimy, gdy zwykła chęć posiadania zamienia się w zamiłowanie do zbierania książek. Jeżeli pasja bibliofila przeradza się w namiętność, staje się on bibliomanem (bibliomaniakiem).

Źródło - tekst i foto: