Wstęp

Wstęp – tekst umieszczony z reguły na początku utworu; napisany przez autora, wydawcę, tłumacza lub inną osobę; zawiera informacje dotyczące powstawania utworu oraz jego problematyki.


Przykład
Wykorzystane materiały:

Waldemar Bena: Dzieje Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej, a także rys historyczny Górnych Łużyc do 1815 roku. Wydawnictwo F.H. Agat, Zgorzelec 2001.
Księga przysłów. Co to znaczy? Tekst i wybór: Ewa Małgorzata Wierzbowska. Publicat, Poznań.