Motto

Motto - cytat, aforyzm, sentencja umieszczona na początku utworu lub jego części, jako myśl przewodnia nawiązująca do treści dzieła.

Przykłady

Wykorzystane materiały:

Mariusz Olczak, Janusz Moniatowicz: Bolesławiec. Przewodnik historyczny. Moniatowicz Foto Studio, Jelenia Góra - Bolesławiec 1998.
Polskie miasta w baśni i legendzie. Wybór: Barbara Tylicka. Wydawnictwo Literatura, Łódź 2010.